Imagine copertă

Implementarea noilor standarde privind nivelul de pregătire fizică al candidaților pentru profesia militară în Armata SUA

George-Florin BĂIŢAN

Abstract


În urma analizării numeroaselor confruntări la care au luat parte trupele americane de-a lungul anilor, specialiştii lor au ajuns la o concluzie importantă în ceea ce priveşte pregătirea fizică, şi anume: condiţia fizică a militarilor este foarte importantă pe câmpul de luptă, influenţând în mod direct şi nivelul capacității de luptă a acestora. În acest sens au încercat să cuantifice acest nivel al pregătirii fizice a militarilor prin aplicarea unor teste de evaluare care să fie actualizate şi îmbunătăţite în permanenţă, în concordanță cu sistemul acțiunilor militare moderne.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Army Physical Readiness Training, Field Manual No. FM 7-22, Department of the Army, Washington, DC, 2012.

BĂIȚAN, G.F., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în contextul integrării în NATO. Teză de doctorat, Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti, 2018.

BĂIŢAN, G.F., Particularities related to the evaluation of soldiers’ level of physical condition from some NATO countries, Conferinţa Internaţională “Knowledge Management-Projects, Sistems and Technologies „KM 09”, Facultatea de Securitate şi Apărare / Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", pag. 38 – 45, 2015.

CIAPA, G.C., Pregătirea fizică a militarilor din Armata României în conflictele moderne, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2018, p. 56.

SMITH, S., The Army Physical Fitness Test Workout, CSCS, USN (Seal), 2018.

USARIEM Technical Report T16-2, Development of the occupational physical assessment test (OPAT) for combat arms soldiers, U.S. Army Research Institute of Environmental Medicine, Natick, MA, 2015.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com