Imagine copertă

SCENARIUL CA METODĂ DE ABORDARE CUPRINZĂTOARE PENTRU ACŢIUNILE MILITARE ÎN PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Daniel ROMAN, Mihai ALEXANDRESCU

Abstract


Complexitatea mediului de securitate contemporan este generată în principal de modificările substanţiale şi impredictibile în comportamentul actorilor în plan internaţional. Situaţiile de criză sau de materializare a unor evenimente negative cu impact major, sunt surse pentru declanşarea acelor conflicte militare cu caracter hibrid, în care componenta militară poate fi pusă în imposibilitatea de a-şi putea îndeplini rolul încredinţat. Scenariile construite în baza conceptului de abordare cuprinzătoare, situiază acţiunile militare în noi coordonate de raportare a acestora la toate celelalte sisteme de securitate: politic, economic, social, infrastructură, informaţii, de mediu, etc. Rolul scenariului în acest caz, devine unul deosebit de important datorită rezultatelor care se pot obţine pentru identificarea măsurilor specifice de prevenire a crizei. Aceste măsuri pot avea caracter multidimensional şi pot fi formulate pentru menţinerea în funcţiune a cât mai multor servicii vitale ale unei societăţi, respectiv de protecţie a infrastructurilor critice în situaţia unui conflict militar. Astfel, cele două noţiuni de: conflict militar şi protecţia infrastructurilor critice, devin inseparabile şi prin urmare un subiect de studiu distinct

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


ALEXANDRESCU Grigore; VĂDUVA Gheorghe, Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresa acestora. Sisteme de protecţie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006.

GATTINESI Peter, colectiv, JRC TECHNICAL REPORTS European Reference Network for Critical Infrastructure Protection, Luxembourg, Publications Office of the European Union, ERNCIP Handbook 2017 edition.

Colectiv, Ghidul Strategiei Naţionale pentru Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, document aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 128 din 10 decembrie 2015.

Colectiv, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind protecţia infrastructurilor critice de informaţie, Bruxelles, 2009,

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2009/RO/1-2009-149-RO-F1-1.Pdf.

Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora, Bruxelles, 2008.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 225/2018.

http://ccpic.mai.gov.ro/docs/directiva114_RO.pdf?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:RO:PDF.

DRACK, Manfred, Ludwig von Bertalanffy’s early system approach, in Systems Research and Behavioral Science, Volume 26, Issue 5, September/October 2009, p. 566, http://journals.isss.org/index.php/proceedings52nd/article/viewFile/1032/322.

IONIŢĂ Dorin, colectiv, Doctrina operaţiilor forţelor terestre, Editura militară, Bucureşti, 2017.

MARTIN Iulian, Raţionament şi argumentare în planificarea operaţiilor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2015.

RUS Alexandru, colectiv, Doctrina privind participarea la operaţii de răspuns la crize NON-Articol 5, Editura militară, Bucureşti, 2013.

STEPHEN, P. Robbins, Organizational Theory: Structure, Design, and Applications, Prentice Hall, New Jersey, 1990.

The White House, Executive Order 13010: Critical Infrastructure Protection, 15 July 1996, http://fas.org/irp/offdocs/eo13010.htm.

https://www.theguardian.com/world/2014/jul/17/malaysia-airlines-plane-crash-east-ukraine

https://www.news.ro/eveniment/exercitiul-seism-2018-fortele-mapn-simuleaza-identificarea-pagubelor-si-victimelor-din-unitatile-militare-si-sprijina-autoritatile-publice-prin-transporturi-aeriene-de-evacuare-medicala-1922402513142018101318577268
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com