Imagine copertă

RELIGIA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII MODERNE

Andi Mihail BĂNCILĂ

Abstract


Factorul religios este elementul cu cea mai lungă continuitate din întreg spectrul spațiului social. Asocierea diverselor practici din viața cotidiană cu obiceiuri mistice și, ulterior, cu forme instituționalizate de credință a contribuit la formarea unei legături puternice între om și divinitate, intermediată de către instituția religioasă. Acest lucru a permis formarea unor sisteme sociale puternice (state, imperii), conduse prin intermediul unui sistem normativ, dependent de factorul religios. Sfârșitul secolului al XVIII-lea a produs prima reașezare a societății unor noi norme de conviețuire, care aveau drept fundament noi principii distincte de cele în baza cărora funcționaseră până în acel moment statele. Secolele XIX și XX reprezintă o perioadă a contrastelor, caracterizată printr-o luptă asiduă a statelor naționale de desprindere față de biserică.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Bokenkotter Thomas, A Concise History of the Catholic Church, Editura Doubleday, New York, 2004.

Buzan Barry, Little Richard, Sistemele internaţionale în istoria lumii, Editura Polirom, Iaşi, 2009.

Gibbon Edward, Istoria declinului şi a prăbuşirii Imperiului Roman. O antologie de la apogeul imperiului până la sfârşitul domniei lui Iustinian, Editura Humanitas, Bucureşti, 2018.

Yates Thimoty, The expansion of Christianity, Lion Hudson Plc, London, 2004.

Kissinger Henry, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și al cursului istoriei, Editura Rao, București, 2015.

Landes David, Avuția și sărăcia națiunilor. De ce unele țări sunt atât de bogate, iar altele atât de sărace, Editura Polirom, Iași, 2013.

Macmullen Ramsay, Christianizing The Roman Empire AD 100–400, Yale University Press, 1984.

Rémond René, Religie și societate în Europa. Secularizarea în secolele al XIX și XX, 1780 - 2000, Editura Polirom, Iași, 2003.

Rives James, Religion in the Roman Empire, Wiley–Blackwell, New York, 2006.

Urban Richards, Seidelmann Sean, Kenneth P., eds. Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac (3rd ed.). Mill Valley, Calif: University Science Books, 2013.

Wallerstein Immanuel, Collins Randall, Mann Michael, Derluguian Georgi, Calhoun Craig, Are capitalismul un viitor?, Editura Comunicare.ro, București, 2015.

https://www.britannica.com/event/Schism-of-1054
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com