Imagine copertă

NAȚIUNEA ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII

Daniela NAGY, Dumitru TOADER

Abstract


Națiunea integrează populațiile într-o comunitate de cetățeni, a cărei existență legitimează acțiunea internă și externă a statului. Statul, instrument al națiunii, își exercită acțiunea în același timp pentru a integra populațiile prin cetățenie și pentru a acționa în lumea națiunilor – unități politice. Globalizarea nu se mai bazează pe impulsuri expansioniste, ci pe noi infrastructuri și mijloace de supraveghere și de exercitare a guvernării la nivel global, modificând relațiile de putere în lumea actuală.
În epoca globalizării, corelaţia tradiţională dintre organizarea naţională a puterii militare, respectiv a apărării naţionale, şi statul-naţiune, teritorial, a suferit transformări, în sensul că elaborarea unei politici de apărare naţională, pornind de la deciziile privind strategia de apărare şi până la cele privind desfăşurarea şi folosirea forţei militare, este integrată într-o matrice a mecanismelor instituţionalizate de consultare şi de cooperare, bilaterale şi multilaterale atât oficiale, cât şi neoficiale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Aron R., Paix et guerre entre nations, Calmann – Lévy, Paris, 1962.

Baumab Z., Globalizarea și efectele ei sociale, Editura Antet, București.

Frunzeti T., Globalizarea securității, Editura Militară, București, 2006.

Fukuyama F., Construcţia statelor. Ordinea mondială în secolul XXI, Editura Antet, Bucureşti, 2004.

Iovănescu I., Done I., Studii și cercetări de istorie a gândirii economice, Editura Expert, București, 2006.

Mauss M., Euvres, Les fonctions sociales du sacré, Editions de Minuit, Paris, 1969.

Gl.fl.aer.dr. Orzeață Mihail, „Opinii privind provocările viitorului pentru securitatea naţională – conflictele interetnice şi religioase”, GMR, nr. 3/2003, gmr.mapn.ro/Arhiva-pdf/2003/Revista-3.pdf

Ozunu-Vasile M. „Interesele naţionale majore în domeniul securităţii”, Revista Trupelor de Uscat, nr. 1, 1994.

Renan E., Qu' est-ce qu' une nation? Et autres essais politiques, Paris, Presses Pokcet, Agora, 1992.

Schnapper, La communaute des citoyens. Sur l՚idée moderne de nation, Éditions Gallimard, 1994.

Smith A.D., The ethnic revival in themodern world, Cambridge, Cambridge UP, 1981.

Şandru Daniel, „Globalizare şi identitate din perspectiva postmodernităţii”, www.symposion/Sandru Symposion. I.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com