Imagine copertă

PROCESUL IMPLEMENTĂRII LECȚIILOR ÎNVĂȚATE LA NIVELUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

Radu Mihai OANȚĂ

Abstract


Pe măsură ce societatea evoluează, indivizii se confruntă cu provocări cognitive din ce în ce mai complexe, rezultând astfel necesitatea de a învăța continuu, zilnic, în fiecare moment, pentru a excela. Acest proces de învățare nu se regăsește însă numai la nivel individual, ci și la nivel organizațional, organizațiile obținând performanțe pe baza utilizării cunoștințelor deținute.
În acest articol, după o succintă analiză conceptuală, prezint principalele caracteristici ale procesului de lecții învățate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. În plus, printr-o anchetă sociologică, bazată pe interviul calitativ, explorez utilitatea și posibilitatea implementării conceptului de lecții învățate în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Bi-SC Command Directive (Bi-SCD) 080-006 Lessons Learned, 10 July 2013, NATO.

*** Ghidul responsabilului cu lecțiile învățate din cadrul structurilor tactice, București, 2011.

*** Ghidul Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, București, 2015.

*** Legea nr. 360, din 24 iunie 2002, privind statutul poliţistului, RA ,,Monitorul Oficial”, nr. 440, din 24 iunie 2002, Bucureşti.

*** Ordonanţa de Urgenţă nr. 30, din 25 aprilie 2007, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2007.

*** Politica NATO pentru lecții învățate, NATO MC, 2008.

*** Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015 - 2019, București, 2015.

*** Manualul de colectare și analiză pentru lecții învățate, București, 2015.

*** Metodologia privind valorificarea rezultatelor activităţilor operaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, București, 2017, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/192102.

*** Ordinul nr. 91 pentru aprobarea metodologiei valorificării rezultatelor activităților operaționale desfășurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, București, 2017, https://lege5.ro/Gratuit/ge3dqmjxgy4q/ordinul-nr-91-2017-pentru-aprobarea-metodologiei-valorificarii-rezultatelor-activitatilor-operationale-desfasurate-la-nivelul-ministerului-afacerilor-interne.

*** Ordinul inspectorului general al I.G.S.U. nr. 234/ I.G. din 29.12.2016 pentru aprobarea instrucțiunilor privind planificarea, desfășurarea, și evaluarea exercițiilor în I.G.S.U. și în unitățile subordonate, https://www.igsu.ro/biblioteca/legislatie/Instructiuni%20privind%20interventia%20in%20situatii%20de%20urgenta/OIG-234_2016_ISU-10.pdf.

*** Raportul privind lecțiile învățate în urma incendiului de la Clubul Colectiv, nr. 1453/09.03.2016, http://www.dsu.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2016/03/Raportul-privind-lectiile-invatate-in-urma-incendiului-de-la-clubul-Colectiv.pdf.

*** The NATO Lessons Learned Handbook, Third Edition, Joint Analysis and Lessons Learned Centre, Lisbon, 2016.

[Guvernul României, Ministerul Justiţiei], Violenţa domestică. Manual de bune practici pentru magistraţi şi lucrători în poliţie, Risoprint, Cluj-Napoca, 2016.

Cell E., Learning to Learn from Experience, Suny Press, New York, 1984.

Iosif G., Managementul resurselor umane, psihologia personalului, Editura Victor, București, 2001.

Levy M., A Holistic Approach to Lessons Learned: How Organizations Can Benefit from Their Own Knowledge, Auerbach Publications, CRC Press, 2018.

Mărginean I., Proiectarea cercetării sociologice, Editura Polirom, Iași, 2000.

Mustață M.A., Ionașcu A., ”The story of behavioral economics ‒ in a nutshell”, The 14th International Scientific Conference STRATEGIES XXI Strategic Changes in Security and International Relations, Vol. 3, ”Carol I” National Defence University, Bucharest, 2018.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com