Imagine copertă

MINERALE CU IMPLICAȚII ÎN SUSȚINEREA EFORTULUI FIZIC AL MILITARILOR

Gabriel Constantin CIAPA

Abstract


Realitatea militară ne-a arătat, nu de puține ori, că operațiile militare sunt importante consumatoare de resurse economice, materiale, financiare și umane, bugetul de timp, pentru desfășurarea lor, nefiind unul foarte precis. Lipsa preciziei în finalizarea operațiilor militare poate constitui un factor pentru suplimentarea tuturor resurselor necesare desfășurării acțiunilor de luptă, dar și o motivație pentru găsirea de soluții ajutătoare celor existente. Pregătirea și ducerea acțiunilor de luptă, indiferent de anotimp și de condițiile meteorologice, necesită din partea operatorilor realizarea unui efort fizic și psihic susținut, de cele mai multe ori.
Din punctul de vedere al resursei umane, al luptătorilor în mod special, susținerea capacității de luptă se poate realiza și prin utilizarea suplimentelor nutritive, a vitaminelor și a mineralelor. De altfel, în prezentul material, voi realiza o sinteză a trei minerale, precum și rolul lor pentru susținerea efortului fizic al militarilor în ducerea acțiunilor de luptă.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Academia Română ‒ Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită), Editura Univers Enciclopedic Gold, 2009.

[British Athletic Federation], Senior Coach - Coaching Theory Manual, Editura Reedprint Ltd, Windsor (UK), 1992.

[Institute of Medicine of the National Academies], Mineral Requirements for Military Personnel, Levels Needed for Cognitive and Physical Performance During Garrison Training, The National Academies Press Washington DC, 2006.

Băițan G.F., Pregătirea fizică a militarilor din Armata României în contextul întegrării în NATO, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2018.

Ciapa G.C., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în conflictele moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2018.

Ionică E., Costache M., Biochimie generală, vol. III ‒ Vitamine și elemente minerale, Editura Ars Docendi, București, 2013.

Popovici C., Tache S., Cuprul și performanța fizică, Palestrica Mileniului III ‒ Civilizație și Sport, Volumul IX, Nr. 3(33), Cluj-Napoca, 2008.

Tharion W.J., Lieberman H.R., Montain S.J., Young A.J., Baker-Fulco C.J., DeLany J.P. and Hoyt R.W, Energy requirements of military personnel, Appetite, 2005.

Voiculescu I.C., Petricu I.C., Anatomia şi fiziologia omului, Editura Medicală, Bucureşti, 1971.

Weineck J., Biologie du sport, MTS, Centrul de cercetări pentru probleme de sport, Bucureşti, 1995.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com