Imagine copertă

ANALIZA CONSTRÂNGERILOR EXISTENTE ÎN PREZENT ÎN INFRASTRUCTURA FORȚELOR ARMATE

Petrică ZAHARIA

Abstract


Includerea țării noastre în rândul țărilor membre NATO a determinat restructurarea și redimensionarea Armatei României, începând cu eliminarea stagiului militar obligatoriu și cu realizarea unei armate profesioniste, ceea ce a condus la modificarea cerințelor funcționale la care infrastructura din cazărmi trebuie să răspundă pentru buna desfășurare a activităților structurilor dislocate. În acest sens, se impune o nouă abordare conceptuală care să ducă la reconfigurarea sistemică a tuturor elementelor de infrastructură, în scopul asigurării facilităților necesare structurilor militare. Managementul proiectelor în infrastructură ar putea descrie procedurile și mecanismele pentru realizarea unor planuri de către comandanții structurilor militare și pentru evitarea abordării unei planificări ad-hoc sau a fragmentării lucrărilor de infrastructură militară la cazărmile din administrare sau pe care le utilizează.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Strategia de transformare a Armatei României, București, 2007.

*** Real Property Master Plannig Technical Manual, 4th Edition, March 2011.

Bruce Andy & Langdon Ken, Essential Managers Project Management, Dorling Kindersley Kindle Edition, New York, 2000.

Frame J.D., Managing Projects in Organizations, Jossey-Bass, 2003.

Minculete Gheorghe, Abordări moderne ale managementului logistic, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura UNAp, 2015.

Pascu Ștefan, ș.a., Istoria militară a poporului român, Editura Militară, București, 1988.

Romanu Ion, Vasilescu Ion, Managementul investițiilor, Editura Mărgăritar, București,1997.

Col. (r) ing. Târzioru Mircea, col. (r) Pădureanu Simion, Istoria construcțiilor și domeniilor militare, Editura Militară, București, 1995.

http://www.icivil-hu.com/Civil-team

http://www.presidency.ro

https://epdf.tips/queue

https://spodas.unap.ro/revista/index.php
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com