Imagine copertă

REDUCEREA AMPRENTEI LOGISTICE – UN DEZIDERAT AL OPERAŢIILOR MILITARE TRECUTE ŞI VIITOARE

Marius HRAB

Abstract


Odată cu tehnologizarea şi cu modernizarea armatelor, odată cu apariţia mijloacelor de transport autopropulsate, consumatoare de combustibili şi a sistemelor de armament de toate calibrele, consumatoare de muniţii, provocările din punct de vedere logistic nu au întârziat să apară, amprenta logistică se măreşte, susţinerea operaţiilor militare implicând resurse din ce în ce mai diversificate, mai voluminoase şi necesitând o abordare din ce în ce mai sistematică şi integrată în concepţia operaţiei în ansamblul său.
Amprenta logistică în operaţia militară constă în ansamblul entităţilor organizaţionale, al resurselor manageriate de acestea şi al activităţilor desfăşurate pentru realizarea sprijinului logistic al unităţilor luptătoare şi de sprijin luptă, astfel încât să li se asigure condiţiile de trai, precum şi libertatea de acţiune, necesară îndeplinii obiectivelor. Specificul operaţiilor desfăşurate şi mărimea grupării de forţe reprezintă factori principali, care impun dimensionarea amprentei logistice astfel încât cerinţe esenţiale ale sprijinului logistic, cum ar fi suficienţa şi continuitatea asigurării resurselor, flexibilitatea şi mobilitatea sistemului logistic, să poată fi asigurate de capabilităţile existente.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** The Long Haul: Historical Case Studies of Sustainment in Large-Scale Combat Operations, Army University Press, Fort Leavenworth, Kansas, 2018.

Andronic Benone, Minculete Gheorghe, Abordări relaționale ale sprijinului logistic al diviziei de infanterie în operația de apărare pe litoral, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2019.

Gough T.J., U.S. Army Mobilization and Logistics in Korean War – A Research Approach, Center of Military History, United States Army, Washington D.C., 1987.

Minculete Gh., Abordări moderne ale managementului logistic, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2015.

Shrader C.R., ”Contractors on the Battlefield”, Landpower Essay Series, No. 99-6, May 1999.

https://www.combinedops.com/pluto.htm.

https://www.army.mil/article/197243/autonomous_aerial_resupply_in_the_forward_support_company
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com