Imagine copertă

MODALITĂȚI DE DETERMINARE A PUTERII DE LUPTĂ A FORȚELOR TERESTRE LA NIVEL TACTIC

Florin Ioan CIOANCĂ

Abstract


Orice operație militară trebuie planificată luând în considerare cantitatea” și „calitatea” forțelor militare. Aceste forțe trebuie „configurate”, rganizate și întrebuințate în operații, corespunzător „puterii de luptă” specifice în momentul și la timpul oportun. Numai dacă există o analiză și o „determinare” corectă a puterii de luptă, aceste forțe au șansa să învingă.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


[Headquarters, Department of the Army], Field Manual 3-0: Operations, Washington DC, Department of the Army, February 2011.

Col. Bălăceanu Ion, col. Dumitru Daniel, col.(r) Ion Ioana, Potențialul de luptă al forțelor terestre în context NATO, Editura Top Form, București 2006.

Clausewitz Karl von, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1965.

Du Bois L. Edmund, Hughes P. Wayne Jr., Low J. Lawrence, A Concise Theory of Combat, The Military Conflict Institute, 1998.

Major Johnson L. Ronald, Lanchester's Square Law in Theory and Practice, School of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, Kansas, 1990.

Lanchester Frederick William, Aircraft in Warfare: The Dawn of the Fourth Arm, Constable and CO, London, 1916.

Cpt.ing. Păun Vasile, Raportul de forțe în viziunea sistematică – Modelul de letalitate, Editura AISM, București, 1997.

Sun Tzî, Arta războiului (traducere din limba franceză), Editura Militară, Bucureşti, 1976.

Major Zanella A. James, Combat Power Analysis is Combat Power Density, School of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, Kansas, 2012.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com