MIŞCAREA ȘI TRANSPORTUL ‒ COMPONENTĂ DE BAZĂ A SPRIJINULUI LOGISTIC AL UNITĂŢILOR MILITARE LA PACE

Sorin PINZARIU, Costel Dorel MÎNEA

Abstract


Mişcarea şi transportul sunt o componentă importantă a sprijinului logistic al unităţilor militare pe timp de pace, care are drept scop mişcarea forţelor luptătoare și transportul suportului logistic necesar pentru desfăşurarea, în bune condiţii, a activităţilor de pregătire și de instruire a acestora, în vederea îndeplinirii misiunii de bază a fiecărei unităţi militare în parte. Mişcarea şi transportul contribuie la constituirea rezervelor și stocurilor de bunuri materiale pentru situaţii de criză, mobilizare şi război. Planificarea mişcării şi transportului efectivelor şi bunurilor materiale depinde de o serie de factori, care stau la baza asigurării la timpul și la locul potrivit a suportului logistic, necesar pentru îndeplinirea obiectivelor fundamentale și specifice ale fiecărei unităţi militare pe timp de pace.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite, L-1, Statul Major General, Bucureşti, 2008.

*** Doctrina logisticii întrunite a Armatei României, Statul Major al Apărării, Bucureşti, 2018.

*** SMG/ L-2, Doctrina întrunită pentru mişcare și transport, Statul Major General, Bucureşti, 2006.

*** Instrucțiuni privind operațiunile de mișcare și transport ale marilor unități și unități militare, Bucureşti, 2014.

*** Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012.

*** Manualul logistic NATO, Secretariatul SNLC, Cartierul General al NATO, Bruxelles, 2012.

*** MC 319/2/3, NATO Principles and Policies for Logistics, 30 June 2003/11 August 2014.

*** Bi-Sc Joint Operational Guidelines 13/01, Logistics, Jan. 2013.

Minculete Gheorghe, Elemente de management al sprijinului logistic, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005.

http://www.iwar.org.uk/rma/resources/logistics/Piggee_A_F_02.pdf, accesat la 09.12.2018.

http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_pentru%20aprobare_regulament_logistica_operatii_intrunite_36_2008.php, accesat la 20.01.2019.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com