CONTROLUL ȘI PREVENIREA INFRACȚIUNILOR

Iuliana PANĂ

Abstract


Evaziunea legală reprezintă deci „acțiunea contribuabilului de a ocoli legile recurgând la o combinație neprevăzută a acestora, fiind tolerată prin scăpare din vedere”. Frauda fiscală este o formă de evaziune intenționată, cu încălcarea prevederilor legale care incriminează în mod explicit acțiunea sau inacțiunea cu consecință fiscală, drept infracțiune, iar scopul faptei este ascunderea obligației fiscale sau diminuarea ei.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, din 9 octombrie 2013, de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.

*** Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal.

*** Constituția României.

*** Legea nr. 661/1923 pentru unificarea contribuțiunilor directe și pentru înființarea impozitului pe venitul global.

*** Legea nr. 88/1933 pentru unificarea contribuțiunilor directe și pentru înființarea impozitului pe venitul global.

*** Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

*** Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și Decizia (Curții Constituționale) nr. 363/2015, referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

*** Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

*** Legea nr. 227/2015 ‒ Codul Fiscal.

*** Legea nr. 207/2015 ‒ Codul de Procedură Fiscală.

*** Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

*** Code général des impôts (Franța).

*** 26 U.S.C. – Internal Revenue Code (Anglia).

*** Finanzstrafgesetz (Austria).

*** Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliul Europei – „Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – Combaterea fraudei” (Raportul anual pe 2016).

*** Raportul din 16 noiembrie 2017 al Comisiei de anchetă a Parlamentul European „pentru examinarea pretinsei încălcări a dreptului Uniunii și administrări defectuoase în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală”.

*** Studiul ”The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of Member States” al Comisiei de anchetă a Parlamentului European pentru investigarea presupuselor contravenții și adminustrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii în materie de moneda, spălarea banilor, evaziune fiscală (Comisia PANA).

*** Raportul ”Tax certainty, IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers”, March 2017.

*** Raportului OECD ”Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses”.

*** Revista română de statistică, Supliment nr. 1, pe anul 2017, articolul „Evaziunea fiscală în România”, semnat Adrian Amariţa.

*** Revista „Expertiza și auditul afacerilor”, nr. 4, 7-13 februarie 2017, articolul Aspecte conceptuale privind frauda fiscală, autori Sebastian Iuliu Gyuricza, Ronela Manuela Lascu și Mirabela Ancuța Gyuricza.

Journal of Economic Behavior & OrganizationVolume 83, Issue 2, July 2012 artticolul ”Tax evasion, the underground economy and financial development” autori Keith Blackburn (Universitatea din Manchester) Niloy Bose (Universtatea Wisconsin) Salvatore Capasso (Universitatea Naples).

*** Le Figaro, data 28.03.2018, ”Les propositions du gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale”, autor Guillaume Poingt.

*** Informația zilei, 15.06.2011, „Traficanți de alcool și țigări puși pe butuci de politiștii maramureșeni”, articol scris de Anamaria Avram.

*** Raportul de activitate pentru anul 2016 al Direcției Generală Antifraudă Fiscală.

*** Raportul de activitate al ANAF pentru anul 2016.

*** Ministerul Finanțelor Publice ‒ Execuția bugetului general consolidat al statului ‒ anul 2016.

*** Ordinul Președintelui ANAF nr. 2264/2016.

*** Ordinul Președintelui ANAF nr. 591/03.02 2016.

*** Ordinul Președintelui ANAF nr. 605/2017.

https://legeaz.net/
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com