Imagine copertă

ASPECTE PRIVIND ”RED TEAM” ŞI ”RED TEAMING”

Cătălin CHIRIAC

Abstract


Luarea deciziei a constituit dintotdeauna responsabilitatea comandanţilor atât sub aspectul actului în sine, cât şi al asumării consecinţelor inerente. Posibilitatea sprijinirii actului decizional, sub forma realizării de analize din perspective diferite, a creat cadrul apariţiei Echipelor roşii/Red teams şi a activităţii specifice acestora/Red teaming

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** JP 2-0, Joint Intelligence, CJCS, 2013.

*** Joint Doctrine Note 1-16, Command Red Team, Joint Force Development, p. I-1.

Red Teaming Guide – second edition, Development, Concepts and Doctrine Centre, Ministry of Defence.

The NATO Alternative Analysis Handbook, Second Edition, NATO, Joint Analysis and Lessons Learned Centre.

The Role and Status of Department of Defense Red Teaming Activities, Defense Science Board Task Force, Office of the Undersecretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics, Washington, DC, 2003.

Hoffman G. Bryce, Red Teaming: How Your Business Can Conquer the Competition by Challenging Everything, Crown business, 2017.

http://www.jcs.mil/Doctrine

http://www.jallc.nato.int/

https://books.google.ro
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com