Imagine copertă

ROLUL SPECIALISTULUI ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN FORMAREA MILITARULUI PROFESIONIST

Alin PELMUŞ

Abstract


Articolul abordează, în prima parte, unele aspecte de actualitate care ţin de organizaţia militară şi de solicitările specifice
profesiei de militar. Apoi, pe parcursul articolului, au fost evidenţiate documentele care definesc finalităţile programelor
de instruire militară organizate pe cele două paliere de formare a personalului militar (iniţială şi continuă) şi rolul pe care
îl deţine specialistul în educaţie fizică şi sport pentru dezvoltarea unor competenţe şi capacităţi indispensabile profesiei de militar.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Doctrina instruirii Armatei României –

S.M.G./ I.F.-7, Bucureşti, 2006.

Bălăceanu Ion, Dumitru Daniel, Ioana Ion,

Potenţialul de luptă al forţelor terestre în context

NATO, Editura Top Form, Bucureşti, 2006.

Bompa Tudor Olimpius, Periodizarea: Teoria

şi metodologia antrenamentului, Editura Ex-Ponto,

Constanţa, 2001.

Dragnea Adrian şi colaboratori, Educaţie

fizică şi sport – Teorie şi didactică, Editura Fest, Bucureşti, 2006.

Hoffmann Arthur, Resursele umane în activitatea de educaţie fizică şi sport, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2004.Pelmuş Alin, Aspecte privind statutul şi rolul specialistului în educaţie fizică militară, Conferinţa

Strategii XXI „Tehnologii – aplicaţii, simulare şi resurse”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2017.

Petcu Vasile, Formarea resursei umane în structurile Ministerului Apărării Naţionale de la profesionalizare la asigurarea calităţii în educaţie

– teză de doctorat, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2017.

Sava Nicu Ionel, Zulean Marian, Tibil Gheorghe, Armata şi societatea – culegere de texte de Sociologie militară, Editura Info-Team,

Bucureşti 1998.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com