Imagine copertă

CONTRIBUŢIA MARINARILOR ROMÂNI LA ACŢIUNILE MILITARE CARE AU MARCAT INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Lucian Valeriu SCIPANOV

Abstract


În cadrul acestui articol doresc să evidenţiez unele contribuţii ale marinarilor români în campania din 1916, odată cu intrarea României în Primul Război Mondial. Pentru aceasta, voi realiza o scurtă analiză a participării Marinei Militare Române la două acţiuni militare, desfăşurate pe fluviu sau în apropierea acestuia, de la finalul anului 1916, care au marcat evoluţia frontului de sud. Prin această analiză, voi sublinia acele modalităţi de aplicare a artei operative care au contribuit la deciderea rezultatului acestor acţiuni militare reprezentative, Bătălia de la Rusciuk şi Operaţia Flămânda. Rezultatul acestor decizii tactice, considerate desăvârşite, a influenţat ulterior soarta întregului război. Lecţiile învăţate rezultate din aceste acţiuni, reprezintă astăzi, alături de Bătălia din capul de pod de la Turtucaia, repere critice de planificare ale acţiunilor independente şi operaţiilor întrunite ale Armatei Române.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


***Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012;

*** FN-1, Doctrina Forţelor Navale, Bucureşti, 2018;

*** F.T./I. – 1, Manualul pentru luptă al brigăzii mecanizate (infanterie, infanterie uşoară), Bucureşti, 2004.

Constantin Kiritzesco, La Roumanie dans la guerre mondiale (1916-1919), vol I, Ed. Payot, Paris, 1934;

Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României (1916-1919), vol I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989;

Ion G. Duca, Amintiri politice, volumul II, colecţia Jon Dumitru-Verlag, ”Memorii şi Mărturii”, München, 1981;

*** Istoria militară a poporului român, vol. V, Evoluţia organismului militar românesc de la cucerirea independenţei de stat până la înfăptuirea Marii Uniri din 1918. România în anii Primului Război Mondial, Ed. Militară, Bucureşti, 1988;

RIM, Revista de istorie militară, nr.5-6, 2006;

Revista Tactica şi Strategia, Revistă de istorie militară românească şi internaţională, Baia Mare, Ed. MARIST, 2018;

https/:ruse-bg.eu

https://www.historia.ro
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com