Imagine copertă

Locul, rolul și caracteristicile sistemului naţional de comunicații și informatică în operaţiile de stabilitate şi de sprijin

Manuel Florin ONOFREI

Abstract


În acest articol sunt prezentate principalele caracteristici ale operațiilor de stabilitate și de sprijin și ale Modulului de Comunicații și Informatică Dislocabil, care reprezintă elementul sistemului național de comunicații și informatică utilizat de către Armata României în aceste operații. O atenție deosebită am acordat-o analizei limitărilor identificate în urma utilizării acestui sistem în operațiile de stabilitate și sprijin. La final, ca și concluzie, subliniem importanța reproiectării acestui sistem în vederea afilierii la conceptul Federated Mission Networking, de realizare a mediului de lucru federalizat pentru rețelele de misiune.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Proiecţii principiale, Gîndirea Militară Românească, Nr. 3/2005

*** Doctrina Armatei României, Bucureşti, 2012

*** Doctrina oparațiilor Forțelor Terestre, București, 2007

*** Doctrina planificării operaţiilor în Armata României, Bucureşti, 2013

*** Manualul modulului de comunicații și informatică dislocabil, Sibiu, 2014 *** Dumitru Cristea, *** Concepţia C4I2SR în armata României.

*** Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2015-2019, Bucureşti, 2015

*** Camera Deputaţilor, Raportul CSAT privind activitatea desfășurată în anul 2016
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com