Imagine copertă

PARTICULARITĂŢILE APROVIZIONĂRII CU RESURSE MATERIALE, TEHNICĂ ŞI ECHIPAMENTE PENTRU REGENERAREA STRUCTURILOR DE FORŢE CARE PARTICIPĂ LA OPERAŢII ÎNTRUNITE MULTINAŢIONALE

Florin RADUSLAV

Abstract


Aprovizionarea cu resurse materiale, tehnică şi echipamente pentru regenerarea structurilor din Forţele Terestre care participă la operaţii întrunite multinaţionale la pace, în situaţii de criză şi la război este domeniul funcţional de bază al sprijinului logistic, prin care acestea sunt completate, constituite şi operaţionalizate până la capacitatea operativă proiectată. Ca parte componentă a managementului resurselor materiale, această funcţiune are rolul de a asigura bunurile materiale necesare reoperaţionalizării structurilor de forţe prin stabilirea necesarului, gestionarea, depozitarea, distribuţia şi scoaterea din funcţiune a bunurilor materiale necesare pentru dotarea şi susţinerea forţelor pe timpul îndeplinirii misiunilor încredinţate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Constituţia României, Bucureşti, 2003.

Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015 - 2019, Bucureşti, 2015.

Strategia militară a României, Bucureşti, 2016.

Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.

F.T. – 1, Doctrina operaţiilor Forţelor Terestre, Bucureşti, 2017.

F.T. – 3, Manualul de tactică generală a Forţelor Terestre, Bucureşti, 2013.

S.M.G. – L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureştri. 2008.

L-2, Manualul conducerii sprijinului logistic în operaţii întrunite, Bucureşti, 2008.

O.M. – 2, Instrucţiuni privind generarea şi regenerarea forţelor/structurilor militare în situaţii de criză şi război, Bucureşti, 2013.

S.M.G/P.F. – 3.13, Manualul pregătirii şi executării misiunilor militare în afara teritoriului statului român de către contingentele naţionale, Buzău, 2005.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com