CONSIDERAȚII PRIVIND CONCEPTUL LOGINT - CULEGEREA DE INFORMAŢII DE CĂTRE STRUCTURILE DE SPRIJIN LOGISTIC

Adrian IVAN

Abstract


Structurile de sprijin logistic de la toate nivelurile, datorită interacţiunilor interumane, generate de necesitatea îndeplinirii atribuţiilor funcţionale ale acestora, pot participa activ la procesul de culegere a informaţiilor din surse umane.
LOGINT-ul reprezintă rezultatul culegerii, elaborării, integrării, analizei, evaluării și interpretării informațiilor, colectate de către forțele de sprijin logistic, pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice, cu privire la: forţele ostile, aspectele geografice (situaţia locală, obiective de interes), aspectele sociale și economice.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


AAP-6, NATO Glossary of terms and definitions, Ediţia 2010.

BI-SC 80-3, Reporting Directive Volume V - Logistics Reports, Bruxelles, 2000.

FINABEL Study Nr C.39.R, Logistic Intelligence: principles and procedures for information gathering and aspects to be analyzed, Granada, Spain, 2010.

*** FM 2-0, Intelligence, Department of the Army, Washington, 17 mai 2004.

*** FM 2-22.3, Human Intelligence Collector Operations, SUA, 2006.

*** Manualul de logistică NATO, Bruxelles, 1997.

*** NATO Logistics Handbook, Bruxelles, noiembrie 2012.

*** SMG/L-1, Doctrina logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008.

*** SMG/PF-4, Doctrina logistică a acţiunilor întrunite, Bucureşti, 2003.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com