Imagine copertă

ÎNTREBUINŢAREA RADARULUI PASIV ÎN SISTEME DE SUPRAVEGHERE A SPAŢIULUI AERIAN

Pătru PÎRJOL

Abstract


Conflictele militare desfăşurate în ultimul secol au evidenţiat importanţa forţelor aeriene în neutralizarea țintelor
importante pentru efortul de război, precum şi în susţinerea permanentă a acţiunilor executate de celelalte categorii de forţe
ale armatei.
Diminuarea impactului forţelor aeriene asupra desfăşurării războiului a impus, ca o necesitate, realizarea unor sisteme de
supraveghere aeriană capabile să furnizeze informaţiile necesare structurilor specializate în combaterea mijloacelor aeriene.
Calitatea informaţiilor furnizate a fost influenţată de mijloacele tehnice destinate supravegherii spaţiului aerian, pasive sau
active, care au cunoscut o dezvoltare susţinută, în concordanţă cu evoluţia mijloacelor de atac aerian. Progresul ştiinţific şi
tehnologic înregistrat în ultimele decenii a revigorat cercetările privind dezvoltarea unor radare pasive performante, având ca
scop neutralizarea avansului tehnologic deţinut de mijloacele de atac aerian, datorită posibilităţilor de detecţie superioare şi
capacităţii acestora de a funcţiona fără a fi detectate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Schroeder Alexander, Edrich Michael, Cassidian multiband mobile passive radar system, 12th International Radar Syposium, Leipzig, Germany, septembrie 2011, publicat în IEEE Xplore, octombrie 2011.

Skolnik J. Merrill, Willis Nicholas, Radar handbook, Editura McGraw-Hill Companies, New York, 2008.

Teodorescu E., Neagoe V., Munteanu I., Supravegherea aeriană ‒ de la mitolocaţie la radiolocaţie, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.

Westenhoff M. Charles, Military Air Power ‒ The CADRE Digest of Air Power Opinions and Thoughts, Air University Press,Maxwell Air Force Base, Alabama, october 1990, citat Henry H. Arnold, https://media.

defense.gov/2017/Apr/06/2001728008/-1/-1/0/

B_0036_WESTENHOFF_CADRE_ DIGEST_AIRPOWER. PDF

Willis Nicholas, Griffiths Hugh, Advances in Bistatic Radar, SciTech Publishing, Inc Raleigh, NC, 2007.

Willis Nicholas, Griffiths Hugh, Klein Heidelberg – a WW2 bistatic radar system that was
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com