Imagine copertă

RAPORTAREA INTERESELOR GEOSTRATEGICE ALE STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA POLITICA EUROPEANĂ DE SECURITATE ȘI APĂRARE

Dan-Călin BEŞLIU

Abstract


În zilele noastre, unul dintre subiectele cele mai fierbinți este Politica Europeană de Securitate și Apărare, având în vedere faptul că, în prezent, mediul de securitate a fost afectat de evenimentele recente, calificate drept acte teroriste.
Maniera în care a evoluat Politica Europeană de Securitate și Apărare în decursul anilor a fost declanșată de mediul internațional, în ceea ce privește riscurile, amenințările și vulnerabilitățile identificate.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


*** Politica Europeană de Securitate și Apărare, Institutul European din România, 2005.

Blumann Claude, Dubois Louis, Droit institutionnel de l’Union européenne, Editura Litec, Paris, 2005.

Bretherton Charlotte, Vogler John, The European Union as a global actor, Routledge, London, 2006.

Dollat Patrick, Droit européen et droit de l’Union européenne, Editura Dalloz, Paris, 2005.

Duțu Petre, Dinu Mihai-Ștefan, Politica Europeană de Securitate şi Apărare – Cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Ilie Anca, Diplomația în relațiile internaționale contemporane, Editura ASE, București, 2014.

Malici Akan, The Search for a Common European Foreign and Security Policy, Palgrave Macmillan, London, 2008.

Missiroli Antonio, The Impact of the Lisbon Treaty on ESDP, European Parliament, Brussels, 2008.

Nugent Neil, The government and politics of the European Union, 7th Edition, Palgrave Macmillan, London, 2010.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com