Imagine copertă

ROLUL SINERGIC AL STRATEGIILOR DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ ÎN PROCESUL DE INTELLIGENCE CONTEMPORAN

Ionel Sergiu PÎRJU

Abstract


Obiectivul Comunității de Intelligence este de a evalua holistic complexul sistem internațional aflat în continuă schimbare. Strategiile de comunicare sinergică au posibilitatea de a pregăti Comunitatea de Intelligence să implementeze cu succes, prin colaborare, noi schimbări pentru a optimiza o securitate colectivă, în detrimentul uneia care protejează anumite persoane sau grupuri specifice. Scopul acestui articol este de a scoate în evidență potențialul comunicării interculturale în paradigma de securitate, accentuându-se importanța avută de aceasta, în dinamicul și inovativul mediu internațional. Sistemul metodologic utilizat este cel consensual-inductiv (Locke), deoarece studiul se bazează pe cercetări anterioare, cu impact academic.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Barger Deborah, Toward a Revolution in Intelligence Affairs, Editura RAND Corporation, Arlington, 2005.

Burren van Jelle, ”From Oversight toUndersight: the Internationalization of Intelligence”, in International Journal of Intelligence and Counterintellingence, Vol. 16, No. 1, 2003.

Dimitriu George, Duyvesteyn Isabelle, Conclusions: It may be September 10, 2001 today, în The Future of Intelligence, Editura Routledge 2014.

Cabin Philippe, Comunicarea: perspective actuale, Editura Polirom, Iași, 2010.

Gavreliuc Alin, Psihologie Interculturală, Editura Polirom, Iași, 2011.

Hungtinton Samuel, The Clash of Civilisation and the Remaking of World Order, Editura Symonand Schuster, Sydney, 1997.

Mitu Daniela Elena, „Principiul colaborativ ‒ fundament al unui sistem conceptual de platformă socială de lucru și colaborare în Intelligence-ul postmodern”, Impactul transformării socio-economice și tehnologice la nivel național, european și mondial, nr. 4, vol. 4, 2015 http://nos.iem.ro/bitstream/handle/123456789/173/Mitu%20Daniela%20Elena.pdf?sequence=1 .

Neculăiesei (Onea) Angelica Nicoleta, ”Introduction to Intercultural Communication in Business”, Management Intercultural, vol. XIX, Nr. 38, 2017.

Nedelcu Anca, Fundamentele educației interculturale; diversitate, minorități, echitate, Editura Polirom, Iași, 2008.

Omand David, The National Security Strategy: Implication for the UK intelligence community, Institute for Public Policy Research, Londra, 2009.

Omand David, Bartlett Jamie, Miller Carl, A balance between security and privacy online must bestruck, Editura Demos, Londra, 2012.

Pîrju Ionel Sergiu, Proximitatea Culturală în Managementul Schimburilor Economice Internaționale, Editura Universității Naționale de Apărare ,,Carol I”, București, 2014.

Sindie Corina-Gabriela, „Eșecurile în Intelligence și combaterea lor în contextul de securitate actual”, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, iunie 2015.

Smith Rupert, The Utility of Force, Editura Allen Lane, Londra, 2005.

Zaiț Dumitru, Management Intercultural, Editura Economică, București, 2002.

Zaiț Dumitru, Spalanzani Alain, Cercetarea în economie și management. Repere epistemologice și metodologice, Editura Economică, București, 2006.

Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/synergy

Merriam Webster Dictionary (2017), https://www.merriam-webster.com/

Strategia Națională De Apărare A Țării Pentru Perioada 2015-2019, http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf

World Economic Forum, Personal Data: The Emergence of a New AssetClass, WEF, Geneva, 2011, http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_PersonalDataNewAsset_Report_2011.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com