Imagine copertă

MOTIVAȚIE, EDUCAȚIE FIZICĂ MILITARĂ ȘI SPORT

Gabriel Constantin CIAPA

Abstract


: Activitățile umane, indiferent de natura lor, desfășurate sub spectrul cadrului organizatoric oficial, al legităților specifice fiecărui domeniu în parte au finalități pozitive și devin performante dacă pe timpul desfășurării lor sunt însoțite și implicate substanțial procesele cognitive, afective și volitive, dar și a celor care dau un imbold acestor activități, un impuls intern sau extern. În multele încercări la care este supus omul de-a lungul vieții, psihicul acestuia poate constitui un atu pentru atingerea și îndeplinirea obiectivelor sau poate fi un real obstacol, de netrecut.
Cuvinte cheie: calități fizice, motivație, pregătire fizică, militar, luptător

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Bandura A. „Self-efficacy: The exercise of control” New York: Freeman, 1997.

Băițan G. F., „Teză de doctorat: Pregătirea fizică a militarilor din armata României în contextul întegrării în NATO”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2017

Ciapa, G.C., Pregătirea fizică a militarilor din armata României în conflictele moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2018

Deci E. L., & Ryan R. M., „Intrinsic motivation and selfdetermination in human behavior”, New York: Plenum, 1985.

Epuran M., „Motricitate și psihism în activitățile corporale – prolegomene la o metateorie a activităților corporale”, Volumul 1, Editura FEST, București, 2011

Epuran M., Holdevici I., „Psihologie”, Editura ANEFS, București, 1993

Epuran M., Horghidan V., „Psihologia educației fizice”, Editura ANEFS, București, 1994

Hidi S., „Interest and its contributions as a mental resource for learning”. Review of Educational Research, 60, 549-571, 1990.

Holmes R., „Acts of War: The behavior of men in battle”, New York, MacMillan & Co, 1985
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com