Imagine copertă

COMPONENTA MILITARĂ A GLOBALIZĂRII ŞI STAREA ACESTEIA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI

Ştefan Francisc BARA

Abstract


Azi, paginile mass-media şi spaţiile de emisie ale televiziunilor dezbat şi analizează implicațiile globalizării şi impactul acesteia asupra vieţii sociale. Globalizarea a devenit un termen uzitat, căruia i-au fost atribuite numeroase semnificaţii, devenind „o lozincă” capabilă să deschidă porţile şi să pătrundă în toate domeniile.
Componenta militară, cu toate elementele ei, nu este izolată, iar flagelul globalizării a determinat înregistrarea unor schimbări privind folosirea mecanismelor acesteia. Funcţionarea, în condiţii bune, a mecanismelor componentei militare va avea ca rezultat securitatea întregii lumi.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Dumitru Daniel, Mediul internaţional de securitate şi influenţa acestuia asupra artei militare, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007.

Dumitru Daniel, Organizaţii şi instituţii politice şi de securitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, București, 2007.

Frunzeti Teodor, Globalizarea securităţii, Editura Militară, Bucureşti, 2006.

Primakov Evgheni, Lumea după 11 septembrie, Editura Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2003.

Văduva Gheorghe, Războiul asimetric şi noua fizionomie a conflictualităţii armate, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Văduva Gheorghe, Război şi cunoaştere, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2008.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com