Imagine copertă

GLOBALIZAREA SECURITĂȚII SAU SECURITATEA GLOBALIZĂRII, TENDINȚE ȘI NOI PROVOCĂRI

Daniel DUMITRU, Răzvan Nicolae MANOLIU

Abstract


Procesul dezvoltat de globalizare se reflectă în mediul economic, social, politic, militar și cultural al unei națiuni. Interdependența dintre țări constă în diminuarea politicilor vamale, a taxelor vamale, restricționarea sau, din contră, relaxarea vis-a-vis de fluxul de mărfuri, bunuri, tehnologii și servicii. În ciuda tendințelor pozitive pe care globalizarea le aduce, tendințele negative, în ceea ce privește problemele de securitate, apar împreună cu toate riscurile potențiale care implică securitatea ființelor umane, a companiilor, a societăţii, a statelor națiune și a întregii planete, sau utilizarea unui termen cuprinzător, și anume, securitatea globală a omenirii.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Balteanu Dan, Tanislav Dănuţ, Muratoreanu George, Sencovici Mihaela, Raport de cercetare, Hazardele naturale şi dezvoltarea durabilă în Subcarpaţii şi Podişul Getic de la vest de Olt, Grant: tip A, cod 237, Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Geografie, publicat în „Revista de politica știinţei şi scientometrie”, Număr special, 2005.

Guehenno Jean Marie, The Post-Cold War World: Globalization and the International System Journal of Democracy, Vol. 10, No. 1, 1999, Jean Marie Guehenno, The Impact of Globalization on Strategy, Survival, Vol. 40, No. 4, 1998-99.

Held David, McGrew A., The End of the Old Order?, Review of International Studies, No. 24, 1998.

Walt Stephen, The Renaissance of Security Studies, „International Studies Quarterly”, No. 35, 1991.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com