Imagine copertă

CRIZA ECONOMICĂ DIN 2008 ȘI IMPLICAȚII ASUPRA SECURITAȚII EUROPENE

Răzvan Nicolae MANOLIU

Abstract


Mediul economic, împreună cu previziunile pentru Uniunea Europeană, prezintă un grad foarte mare de incertitudine privind riscurile potențiale care ar putea afecta creșterea economică, riscuri potențiale care au fost identificate începând cu primăvara anului 2008. Deși riscurile (criza financiară, inflația, încetinirea procesului de creștere economică și corectarea pieței imobiliare) nu se materializează în același timp, ele devin tot mai puternice peste noapte. Datorită particularităților excepționale ale crizei, a fost foarte greu să fie prevăzute toate implicațiile, efectele asupra vieții politice, sociale, economice, precum și asupra caracteristicilor securitații naționale. Securitatea europeană este o construcție bazată pe procesele voluntare și responsabile ale statelor europene, în scopul de a apăra țările europene, precum și menținerea, refacerea sau menținerea păcii, ca întreg.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Friedman L. Thomas, Lexus şi măslinul, Editura Polirom, Bucureşti, 2008.

Taylor B. John, Housing and Monetary Policy, Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole Symposium, 2007.

http://www.business dictionary. com/definition/economic-crisis.html

http://fpc.state.gov/documents/ organization/122298.pdf

http://www.boell.eu/downloads/Event_Report_Financial_Crisis_ESDP.pdf

www.econ.berkeley. edu/~eichengr/great_dep_great_cred_l 1 -09.pdf
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com