Imagine copertă

ROMÂNIA - VECTOR DINAMIC AL SECURITĂŢII ŞI PROSPERITĂŢII ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE

Daniel DUMITRU, Ştefan Francisc BARA

Abstract


Marea Neagră constituie un „punct” important pe frontiera geopolitică dintre Occident şi Orient, poziționat la întretăierea continentelor european şi asiatic, a constituit dintotdeauna o intersecţie a intereselor şi a drumurilor comerciale. Aici s-a produs contactul sedentari şi nomazi, aici s-au intersectat imperiile din toate timpurile istorice, aici s-au întâlnit sferele de influenţă în timpul Războiului Rece, aici s-au intersectat axele geopolitice regionale după 1990.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Baltă C., Marin Gh., Marea Neagră, între necesitate şi realitate, Editura CTEA, București, 2005.

Calopăreanu Gheorghe, Complexul de securitate „Zona extinsă a Mării Negre”, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2012.

Frunzeti Teodor, Zodian Vladimir, Lumea 2015, Enciclopedie Politică şi Militară, Studii strategice şi de securitate, Editura RAO, București, 2015.

Friedman George, Următorii 100 de ani. Previziuni pentru secolul al XXI, Editura Litera Bucureşti, 2009.

Hunigton Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, București,1997.

Neguţ Silviu, Marea Neagră ‒ o mare a conflictelor?, în volumul „Conferinţei naţionale a Societăţii de Geografie din România”, ediţia a X-a, Timişoara 2013.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com