Imagine copertă

CORESPONDENȚE ÎNTRE PRINCIPIILE NOULUI RĂZBOI, LUPTEI ARMATE ȘI CELE ALE ACTIVITĂȚII DE INTELLIGENCE

Corina SINDIE

Abstract


Noua înfățișare a mediului de securitate impune o analiză a legilor și a principiilor luptei armate, pentru o aplicare creatoare a acestora și o viziune clară asupra viitoarelor configurații geopolitice. Aceste principii se află la granița dintre domeniile politic și militar, dintre decizie politică și aplicarea acesteia. În timp ce legile sunt prestabilite, principiile sunt flexibile și pot suferi modificări, în sensul perfecționării lor. În contextul actual, se pune problema dacă este mai potrivit să fie păstrate vechile principii ale războiului (luptei armate) drept set de principii aplicabile oricărui tip de conflict armat și să fie modificate doar în situațiile în care este necesar sau dacă este mai bine să fie enunțate principii moderne ale războiului, adaptate războiului modern sub toate formele și în toate contextele întâlnite.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Brei William, Getting Intelligence Right. The Power of Logical Procedure, în „Learning With Professionals: Selected works from the Joint Military Intelligence College”, Joint Military Intelligence College, Booklife, 2010.

Degeratu Constantin, Tudose Mihai, Văduva Gheorghe, Război, cunoaștere, adevăr, Editura Nemira, Bucureşti, 2012.

Hart Basil Liddell, Strategia acţiunilor indirecte, Editură Militară, Bucureşti, 1973.

http://eebenbarlowsmilitaryandsecurityblog.blogspot.ro/2009/08/principles-of-intelligence-collection.html

http://fas.org/irp/world/russia/docs/law_950403.htm

http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kentcsi/vol14no2/html/v14i2a07p_0001.htm

https://www.mi5.gov.uk/home/about-us/who-we-are/staff-and-management/director-general/speeches-by-the-director-general/director-generals-james-smart-lecture-1994.html
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com