Imagine copertă

REGIONALIZAREA ŞI EFECTELE DE PERSPECTIVĂ ALE SECURITĂŢII MARITIME ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE

Ion CONDUR, Ion CRĂCIUN

Abstract


Noile tendințe privind guvernanța sistemului internațional la începutul secolului XXI au scos în evidență tendința clară de afirmare din ce în ce mai puternică a unui nou nivel de guvernanță și interacțiune politică, definit ca nivel de guvernanță regional, asociat conceptului de regiune. Plecând de la aceste considerații în acest articol se analizează influența securității maritime asupra fenomenelor și proceselor de securitate din Regiunea Mării Negre ținând cont de complexitatea acestei regiuni, interesele marilor actori globali și regionali, dar și de tipurile de conflictualitate ce caracterizează regiunea.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Dwan Renata, Building Security in the New States of Eurasia: Sub-regional Cooperation in the Former Soviet Space: Sub-regional Cooperation in the Former Soviet Space, Routledge, New York, 2015.

Keohane Robert, Nye Joseph, Putere și interdependență, politici mondiale în tranziție, Little, Brown și compania, Boston, Toronto, 1977.

King Charles, Marea Neagră. O istorie, Centrul de presă al Universității Oxford, 2004.

Pavliuk Oleksandr, Klympush-Tsintsadze, Regiunea Mării Negre, construcția securității și cooperării, Institutul Est-Vest, New York, 2004.

Plavliuk Oleksandr, The Black Sea Economic Cooperation: Will Hopes Become Reality?, Palgrave Macmillan UK, 1999.

Rumer B. Eugene, Simon Jeffrey, Toward a Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region, Institute for National Strategic Studies - National Defense University, Paper 3, Washington D.C., 2006.

Tasntoulis Yannis, Geopolitica, (Sub)Regionalismul, dialogul și problematicul „triunghi al puterii” la Marea Neagră, Studiile Mării Negre și Sud-Est-ului Europei, vol. 9, n. 3, Routledge, 2009.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com