EXIGENŢE METODOLOGICE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ A PROCESULUI DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A OFIŢERILOR SPECIALIȘTI ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ MILITARĂ

Alin PELMUŞ

Abstract


Proiectarea curriculară a procesului de formare inițială și continuă a ofițerilor de educație fizică militară este eficientă în măsura în care aceasta acoperă evoluţia în carieră a acestora, asigură specializarea pe funcţiile pe care le vor exercita şi/sau misiunile încredințate şi oferă posibilităţi de diferenţiere în funcţie de potenţe şi necesităţi sociale.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Bălan Neculai, Reforma învăţământului militar. Premise, condiţionări şi consecinţe, în Buletinul învăţământului militar, anul I, nr. 1, Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia Învăţământului Militar, Bucureşti, 1994.

Cristea S., Dicţionar de pedagogie, Editura Litera – Litera International, București-Chișinău, 2000.

Cristea S., Finalităţile educaţiei – un model managerial, în Revista de Pedagogie, nr. 8, 1994.

Iacob D., Competenţă şi schimbare. O perspectivă politico-militară şi educaţională, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1996.

Oprean Constantin, Kifor Claudiu Vasile, Managementul calităţii, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com