SERVICIILE DE CAMPANIE ÎN OPERAŢIA ISAF

Petrică-Crinu ŞINCARI

Abstract


Participarea la misiunile din teatrele de operaţii Afganistan/ISAF (cât şi Kosovo/KFOR) reprezintă principalul efort operaţional naţional în ceea ce priveşte angajamentul României în cadrul NATO. Acordarea sprijinului logistic eficient şi eficace contingentelor participante la astfel de misiuni prin adoptarea, uneori, a soluţiilor multinaţionale reprezintă una dintre principalele aspecte pe care planificatorii operaţiilor le au în vedere în procesul de planificare a sprijinului logistic, cu atât mai mult în ceea ce priveşte serviciile de campanie, ele reprezentând, de fapt, o mare parte dintre nevoile primare ale fiecărui militar participant la operaţie.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


SMG/PF-3, Doctrina operaţiilor întrunite în Armata României, Bucureşti, 2013.

Buşoi M., Eficientizarea sprijinului logistic în noua configuraţie a conflictelor militare, fondul de carte al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2009.

Zisu A., Serviciile de campanie în operaţiile de stabilitate şi sprijin, fondul de carte al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012.

http://www.rs.nato.int/

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm

https://www.rusi.org

www.norway.org.et
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com