Imagine copertă

REZERVA DE FORŢE ŞI MECANISMUL COMPLETĂRII PIERDERILOR ÎN ACŢIUNILE MILITARE

Viorel STOICA

Abstract


Armatele statelor membre NATO şi nu numai acestea, parcurg un proces amplu de restructurare și reorganizare a forţelor active şi celor de rezervă, sunt preocupate pentru stabilirea de noi direcţii şi modalităţi de instruire a rezerviştilor, astfel încât aceştia să fie în măsură să participe individual sau în grup la acelaşi gen de misiuni ca şi militarii activi. Domeniile de abordare ca profesionalizare, voluntariat, pregătirea rezervei de mobilizare, generare şi regenerare a structurilor militare sunt de actualitate şi de mare importanţă atât la nivelul Alianţei, cât şi al fiecărui stat membru în parte.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Gaston Bouthoul. Războiul, Editura Miliară, Bucureşti, 1978;

Ion Bălăceau, Iulian Martin, Valentin Dragomirescu, Interacţiunea strategiilor în conflictele armate moderne, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”, București, 2010;

Jean-Louis Dufour, Crizele internaţionale. De la Beijing (1900) la Kosovo (1990), Editura Corint, Bucureşti, 2002;

Manualul sprijinului cu personal în operaţii, București, 2014;

Vasile Baeţelu, Modernizarea organizării şi mobilizării armatei, Editura Militară, Bucureşti, 2003.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com