Imagine copertă

PARADIGMA GRUPULUI MINIMAL ÎN ORGANIZATII – ABORDARE TEORETICA

Iuliana GUIŢĂ-ALEXANDRU

Abstract


Analiza dezvoltării și a funcționării optime a organizațiilor include și observarea dinamicii relațiilor intergrupale și a mecanismelor psihosociale menite să încurajeze armonia și egalitatea dintre grupurile sociale. Paradigma grupului minimal este o metodologie utilizată în psihologia socială, cunoscută ca o metodă de apreciere a cerințelor minime necesare pentru apariția discriminării între două grupuri distincte.
Pentru a asigura dreptatea și echitatea, eforturile pentru reducerea discriminării trebuie concentrate spre adoptarea de către membrii grupului a strategiei de paritate în distribuirea resurselor de valoare între membrii din interiorul și cei din exteriorul grupului.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


G.W. Allport, The nature of prejudice, Reading, MA: Addison-Wesley, 1954.

T.W. Adorno, E. Frenkel-Brunswik, D. Lewinson & R.N. Sanford, The authoritarian personality. New York: Harper, 1950.

D. Taylor & F.M. Moghaddam, Theories of intergroup relations. New York: Praeger, Aversive Discrimination 131, 1994.

M. Sherif, Group conflict and cooperation. London: Routledge & Kegan Paul, 1966.

H. Tajfel, M.G.Billig, R.P. Bundy & C. Flament, Social categorization and intergroup behaviour, „European Journal of Social Psychology”, 1, 1971.

J.M. Rabbie & M. Horwitz, Arousal of ingroup–outgroup bias by a chance win or loss, 1969.

H. Tajfel & J.C. Turner, The social identity theory of intergroup behavior, în S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), Psychology of intergroup relations, Chicago, IL: Nelson-Hall Publishers, 1986, pp. 7–24.

S. Hinkle & R.J. Brown, Intergroup comparisons and social identity: Some links and lacunae, în D. Abrams & M. Hogg (Eds.), Social identity theory: Constructive and critical advances. Hemel Hempstead, UK: Wheatsheaf, 1990.

S. Perreault & R.Y. Bourhis, Ethnocentrism, social identification, and discrimination, „Personality and Social Psychology Bulletin”, 25, 1999, pp. 92-103.

S. Perreault & R.Y. Bourhis, Ethnocentrism, social identification, and discrimination, „Personality and Social Psychology Bulletin”, 25, 1999, pp.92-103.

H. Tajfel & J.C. Turner, The social identity theory of intergroup behavior, în S. Worchel & W.G. Austin (Eds.), Psychology of intergroup relations, Chicago, IL: Nelson-Hall Publishers, pp. 7-24, 1986.

S. Perreault & R.Y., Bourhis Ethnocentrism, social identification, and discrimination, „Personality and Social Psychology Bulletin” 25, pp. 92-103, 1999.

D. Abrams & M. Hogg (Eds.), Social identity theory: Constructive and critical advances. Hemel Hempstead, UK: Wheatsheaf.

D. Abrams & M. Hogg (Eds.), Social identity theory: Constructive and critical advances. Hemel Hempstead, UK: Wheatsheaf.

S. Perreault & R.Y. Bourhis, Ethnocentrism, social identification, and discrimination, „Personality and Social Psychology Bulletin”, 25, pp. 92-103, 1999.

A. Mummendey & S. Otten, Aggression: Interaction between individuals and social groups, în R. B. Felson & J. T. Tedeschi (Eds.), Aggression and violence. Social interactionist perspectives, Washington DC: American Psychological Association, 1993, pp. 145-167.

A. Mummendey & S. Otten, Aggression: Interaction between individuals and social groups, în R. B. Felson & J. T. Tedeschi (Eds.), Aggression and violence. Social interactionist perspectives Washington, DC: American Psychological Association, 1993.

J.C. Turner, M.A. Hogg, P.J. Oakes, S.D. Reicher & M.S Wetherell, Rediscovering the social group. A self-categorization theory, Oxford, UK: Blackwell, pp. 145-167, 1987.

M.B. Brewer, In-group bias in the minimal intergroup situation: A cognitive-motivational analysis, „Psychological Bulletin”, 86(2), pp. 307-324, 1979.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com