Imagine copertă

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE EFORT FIZIC A STUDENȚILOR MILITARI

Maximilian-Paul TOFAN

Abstract


În Armata României, capacitatea de efort fizic constituie o componentă de bază a pregătirii militare de specialitate. Studenții militari reprezintă o parte importantă a personalului militar. În cadrul procesului de învățământ, lecția de educație fizică militară reprezintă instrumentul prin care se dezvoltă capacitatea de efort fizic a studenților. Specialistul în educație fizică militară aplică metodele cele mai eficiente pentru îndeplinirea obiectivelor educației fizice militare. Specificul pregătirii studenților militari în domeniul educației fizice trebuie să fie adaptat la specialitatea fiecăruia și exercițiile fizice alese trebuie să pună în valoare calitățile fizice ale acestora. Dezvoltarea capacității de efort fizic a studenților militari reprezintă obiectivul principal al lecțiilor de educație fizică militară.

Text integral:

PDF

Referințe bibliografice


Ion Andrei, Viorel Ceascai, Efortul fizic pe înțelesul tuturor, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2017.

Leonte Ion, Metodica Educației Fizice Militare, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, București, 2000.

SMG/PF – 7.1., Regulamentul Educaţiei Fizice Militare, București, 2012.

https://dexonline.ro/definitie/efort.
Revista Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” este indexată în baza de date internaţională Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com