Politici editoriale

Obiective și acoperire

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” constituie o principală sursă de documentare, fiind o publicaţie care tratează aspecte din domeniile ştiinţei militare, sociologie şi psihologie militară, economie şi logistică militară, management militar, istorie militară, geopolitică, drept şi legislaţie militară, operaţii multinaţionale, comunicare şi relaţii publice. Domeniile abordate răspund nevoilor reale ale tratării ştiinţifice a problematicii privind securitatea naţională, doctrina militară, organizarea activităţii de comandament pentru conducerea trupelor la pace, în situaţii de criză şi război, precum şi altor probleme de ordin politico-militar, social şi economic ce vizează construcţia şi funcţionalitatea sistemului militar.

 

Regulamentele secțiunilor

Articole

Articole de trimis la publicare...

Bifat Propuneri deschise Bifat Indexat Bifat Evaluat prin peer review
 

Procesul de evaluare (Peer Review)

Membrii Consiliului editorial al Buletinului Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” (stabilit în şedinţa Consiliului Ştiinţific al U.N.Ap.) urmăresc două etape în procesul de recenzare a articolelor supuse spre publicare:

Etapa nr.1:
Membrii Consiliului editorial urmăresc respectarea cerinţelor menţionate în Ghidul pentru autori.

Etapa nr. 2:
Membrii Consiliului editorial transmit lucrarea evaluatorului științific, care analizează valoarea acesteia. Identitatea autorului rămâne necunoscută consilierilor/referenţilor științifici. Autorii articolelor nu cunosc identitatea referenţilor de specialitate şi invers, procesul derulându-se astfel în double blind. Recenzorii completează fişa de evaluare, aferentă fiecărui articol.
Pe baza recomandărilor făcute de consilierii științifici, membrii consiliului de redacție pot lua următoarele decizii:
• lucrarea va fi publicată;
• lucrarea va fi publicată, după revizuiri minore;
• lucrarea va fi publicată, după revizuiri majore;
• lucrarea nu va fi publicată.
În fiecare caz, autorii vor fi informați despre decizie.

Etică editorială
Buletinul Universității Naționale de Apărare ,,Carol I” susține cele mai înalte standarde de etică ale publicaţiilor şi ia toate măsurile necesare pentru a menţine acest nivel.
Autorii vor trimite o lucrare originală. Articolele nu vor fi copiate, parţial sau integral, din alte surse. Autorii sunt obligaţi să nu ascundă conflictele de interese și beneficiile asociate activității lor.
Autorii vor semna o declaraţie de onestitate prin care îşi asuma integritatea articolului prezentat spre publicare, respectând modelul: template
Consiliul editorial al Buletinului Universității Naționale de Apărare ,,Carol I” se angajează să examineze, în mod obiectiv și echitabil, lucrările depuse și să rezolve conflictul de interese dintre editori și recenzori. Situaţiile sunt evaluate individual de către Colegiul de redacție, care se angajează să ofere soluții rapide la eventuale divergenţe.

 

Frecvenţa aparițiilor

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” se publică trimestrial în limba română

 

Politica de acces deschis

Toate articolele din Buletinul de "Carol I " Universitatea Nationala de aparare sunt disponibile online pentru toți utilizatorii imediat după publicare. Utilizarea necomercială și distribuția în orice mediu este permisă, cu condiția ca autorul și Buletinul să fie creditate corespunzător. Accesul deschis are ca scop maximizarea vizibilității cercetării și diferă de accesul online gratuit, deoarece oferă drepturi de reutilizare, cu condiția ca atribuirea integrală să fie acordată (în condițiile licenței CC BY-NC-SA).