Politici editoriale

Obiective și acoperire

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” constituie o principală sursă de documentare, fiind o publicaţie care tratează aspecte din domeniile ştiinţei militare, sociologie şi psihologie militară, economie şi logistică militară, management militar, istorie militară, geopolitică, drept şi legislaţie militară, operaţii multinaţionale, comunicare şi relaţii publice. Domeniile abordate răspund nevoilor reale ale tratării ştiinţifice a problematicii privind securitatea naţională, doctrina militară, organizarea activităţii de comandament pentru conducerea trupelor la pace, în situaţii de criză şi război, precum şi altor probleme de ordin politico-militar, social şi economic ce vizează construcţia şi funcţionalitatea sistemului militar.

 

Regulamentele secțiunilor

Articole

Articole de trimis la publicare...

Bifat Propuneri deschise Bifat Indexat Bifat Evaluat prin peer review
 

Procesul de evaluare (Peer Review)

Fiecare manuscris acceptat de redacţie este supus procesului de recenzare (peer review), conţinutul său fiind evaluat de referenţii de specialitate. Manuscrisele nu se înapoiază autorilor.

În urma procesului de recenzare, colegiul de redacţie decide asupra publicării materialului.

 

Frecvenţa aparițiilor

Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” se publică trimestrial în limba română

 

Politica de acces deschis

Acest jurnal oferă acces liber imediat la conținutul său.

 

ISTORIC - Buletinul UNIVERSITATII

La 23 ianuarie 1937, sub numărul 2872, Marele Stat Major al Armatei României a aprobat actul de constituire a acestei publicaţii. De-a lungul timpului a fost denumit Buletinul Şcoalei Superioare de Război, Buletinul Academiei Militare Generale, Buletinul Academiei Militare, Buletinul Academiei de Înalte Studii Militare, din anul 2003 Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare, iar din 2005 Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".
Tematica a fost variată şi a cuprins conferinţe, studii, aplicaţii, practică de stat major, subiectele fiind dintre cele mai importante, cu caracter de noutate în viaţa militară şi priveau întărirea capacităţii de apărare a ţării. În paginile sale, număr de număr, Buletinul a înregistrat, prin abordarea curajoasă şi novatoare a problemelor specifice fenomenului militar, varietatea tematicii şi spiritul riguros ştiinţific, un important spor de autoritate în rândul publicaţiilor ştiinţifice din armată.