Cover Image

THE PROCESS OF IMPLEMENTING LESSONS LEARNED IN THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

Radu Mihai OANȚĂ

Abstract


As society evolves, people face more and more complex cognitive challenges, which actually require the need of continuous everyday learning in order to excel. This process of learning takes place not only individually, but also organizationally, as organizations can perform better employing the knowledge they have.
Following a brief conceptual analysis, the article presents main characteristics of the lessons learned process at the level of the Ministry of Internal Affairs. Moreover, thorough a sociological survey based on a qualitative interview, I analyze the necessity and the possibility of implementing the lessons learned concept within the Ministry of Internal Affairs.

Full Text:

PDF

References


*** Bi-SC Command Directive (Bi-SCD) 080-006 Lessons Learned, 10 July 2013, NATO Unclassified.

*** Ghidul responsabilului cu lecțiile învățate din cadrul structurilor tactice, Bucharest, 2011.

*** Ghidul Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, Bucharest, 2015.

*** Legea nr. 360 din 24 iunie 2002 privind statutul poliţistului, RA ,,Monitorul Oficial”, no. 440 from 24 iunie 2002, Bucharest.

*** Ordonanţa de Urgenţă nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, no. 309 from 9 may 2007, Bucharest.

*** Politica NATO pentru lecții învățate, NATO MC, 2008.

*** Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015 – 2019, Bucharest, 2015.

*** Manualul de colectare și analiză pentru lecții învățate, Bucharest, 2015.

Cell E., Learning to Learn from Experience, New York, 1984.

Ghidul responsabilului cu lecțiile învățate din cadrul structurilor tactice, Bucharest, 2011.

Guvernul României, Ministerul Justiţiei, Violenţa domestică: manual de bune practici pentru magistraţi şi lucrători în poliţie, Risoprint, Cluj-Napoca, 2016.

Iosif G., Managementul resurselor umane, psihologia personalului, Victor, Bucharest, 2001.

Levy M., A Holistic Approach to Lessons Learned: How Organizations Can Benefit from Their Own Knowledge, Auerbach Publications, CRC Press, 2018.

Mărginean I., Proiectarea cercetării sociologice, Polirom Publishing House, Iași, 2000.

Metodologia privind valorificarea rezultatelor activităţilor operaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Bucharest, 2017, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/192102.

Mustață M.A., Ionașcu A., The story of behavioral economics ‒ in a nutshell, The 14th International Scientific Conference STRATEGIES XXI. ”Strategic Changes in Security and International Relations”, Vol. 3, “Carol I” National Defense University Publishing House, Bucharest, 2018.

Ordinul 91 pentru aprobarea metodologiei valorificării rezultatelor activităților operaționale desfășurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Bucharest, 2017, https://lege5.ro/Gratuit/ge3dqmjxgy4q/ordinul-nr-91-2017-pentru-aprobarea-metodologiei-valorificarii-rezultatelor-activitatilor-operationale-desfasurate-la-nivelul-ministerului-afacerilor-interne.

Ordinul inspectorului general al IGSU nr. 234/ I.G. from 29.12.2016 pentru aprobarea instrucțiunilor privind planificarea, desfășurarea, și evaluarea exercițiilor în IGSU și în unitățile subordonate, https://www.igsu.ro/biblioteca/legislatie/Instructiuni%20privind%20interventia%20in%20situatii%20de%20urgenta/OIG-234_2016_ISU-10.pdf.

Raportul privind lecțiile învățate în urma incendiului de la Clubul Colectiv, nr. 1453/09.03.2016, http://www.dsu.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2016/03/Raportul-privind-lectiile-invatate-in-urma-incendiului-de-la-clubul-Colectiv.pdf.

The NATO Lessons Learned Handbook, Third Edition, Joint Analysis and Lessons Learned Centre, Lisbon, 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.