THEORETICAL ASPECTS REGARDING THE CRISES AND CONFLICTS IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

  • Marin Dăncău The" Carol I" National Defense University

Abstract

Abstract: The approached issue regarding the crisis and conflicts in contemporary international relationships at the beginning of the 21st century is very vast and complex both from the political, social, economic, and military point of view. This requires a profound and systematic analysis to define the main concepts of decision makers who need to generate conservation or transformation strategies of the geopolitical system in order to bring it back to the state of functional balance and crisis exacerbation in a state of conflict.
Keywords: crisis; conflicts; globalization; international relations; risks; peace theory.

References

Savu, Gheorghe, Tratat de criză teroristă, Editura Militară, Bucureşti, 2011.

Blackard, Kirk, 2. Assessing workplace conflict resolution options. Dispute Resolution Journal, Feb-Apr, 2001.

Blalock, H. M. Jr., 3. Power and conflict: Toward a general thepry. CA: Sage, Newbury Park, 1989.

Castleden, Rodney, 4. Conflicte care au schimbat lumea, Editura Meteor Press, Bucuresti, 2009.

Conerly, Keith and Arvind, Tripathi, 5. What is Your Conflict Style? Understanding and Dealing With Your Conflict Style. Journal for Quality and Participation, Summer, 2004.

Chelaru, Mircea. 6. Paradigmele crizelor. Biblioteca A.I.S.M., Bucureşti, 1995.

Crăciun, Ioan, 7. Prevenirea conflictelor şi managementul crizelor, Editura UniversităţiiNaţionale de Apărare „Carol I” Bucureşti, 2006.

Dumitru, Daniel; Buşe, Dorel; Belea Ovidiu, 8. Mecanisme instituţionale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru soluţionarea crizelor şi conflictelor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Dunaway, Wilma A., 9. Ethnic Conflict in the Modern World-System: The Dialectics of Counter-Hegemonic, 2009.

Dosarul Transnistria. Istoria unui conflict îngheţat, Editura Institutului de ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 2011.

Ghica-Radu Dan; Tonea Adrian, 11. Influenţa mediului operaţional asupra modalităţilor de utilizare a puterii pentru gestionarea conflictaelor în epoca globalizării, Editura CTEA, Bucureşti, 2009.

Grigoroiu, Marian Valentin12. , Crizele şi conflictele contemporane, Editura MAI, Bucureşti, 2006.

Marga, Andrei, 13. Criza şi după criză: schimbarea lumii, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012.

Mândru, Mircea, 14. Managementul crizelor politico-militare. Editura A.I.S.M., Bucureşti, 1999.Miall H.; Ramsbotham O.; Woodhouse T.. 15. Contemporany Conflict Resolution, Polity Press, Cambridge, 2000.

Neag, Mihai – Marcel (coord.), 16. Securitatea umană în conflictele şi crizele internaţionale, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010

Nye, Joseph S. jr. 17. Descifrarea conflictelor internationale, Editura Antet, 2005.

Panait, Ion, 18. Transformarea conflictelor şi evoluţia luptei armate după Războiul Rece, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2013.

Pawlak, Patryk; Ricci, Andrea, 19. Crisis rooms: towards a global network, European Institute for Security Studies, 2014.

Sauliuc, Adriana, 20. Mecanism de analiză a evoluţiei situaţiilor de criză cu impact major asupra securităţii internaţionale, teză dedoctorat, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2014.

Simileanu, Vasile, 21. Crizele şi conflictele spaţiului islamic, Editura Top Form, Bucureşti, 2009.

Simileanu, Vasile, 22. Conflictele asimetrice, Editura Top Form, Bucureşti, 2011.

Published
2015-03-19
Section
Articole