INTERDISCIPLINARY THEORIES REGARDING THE MANIFESTATIONS AND THREATS OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

  • Constantin IORDACHE Universitatea Naţională de Apărare „Carol I"
  • Mihaela POSTOLACHE The" Carol I" National Defense University

Abstract

Appeared from the necessity to identify and explain the etiological mechanisms of crimes and crimes and to provide solutions for preventing the antisocial manifestations, the criminology and sociology of crime have old and rich tradition in our country. From historical perspective, the various orientations with a criminal, statistical, psychological and sociological colour, issued in Romania at the beginning of the XXth century have was sensitive influenced by a series of etiological paradigms and theories manifested in various countries European and North America, and which led to the foundation of an etiologic and predictive system typical for criminology and sociology of crime.
Keywords: organized crime, criminology, threats, concepts, transnational.

Author Biography

Constantin IORDACHE, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I"
Profesor universitar doctor şi conducător de doctorat (Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.4869) şi şef comisie didactică – Drept .Politici comunitare

References

Legea nr. 508 privind înfiinŃarea, organizarea si funcŃionarea în cadrul

Ministerului Public a DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, Monitorul Oficial nr. 1089 din 23.11.2004, Bucharest, 2004.

Legea 39/2003 privind prevenirea si combaterea crimei organizate

Legea nr. 535 privind prevenirea si combaterea terorismului,

Monitorul Oficial nr. 1161 din 08.12.2004,

Bucharest, 2004.

Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit

de droguri.

Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancŃionarea

faptelor de corupŃie.

Legea nr.678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de

persoane.

Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaŃională în

materie penală.

Legea nr.656/2002 privind prevenirea si sancŃionarea spălării banilor.

Frunzeti Teodor, Studii strategice si de securitate, Editura Centrului

Tehnic Editorial al Armatei, Bucharest, 2006.

Iordache Constantin, Rezolvarea legală a diferendelor internaŃionale,

„Carol I” National Defense University Publishing

House, Bucharest, 2005.

Miclea Damian, Cunoasterea crimei organizate, Pygmalion Publishing

House, Ploiesti, 2001.

Rădulescu Sorin, Banciu Dan, Sociologia crimei si criminalităŃii,

Sansa Publishing House, Bucharest, 1996.

Sandu I.E., Sandu Florin, IoniŃă Iulian, Criminologie, Sylvi Publishing

House, Bucharest, 2001.

Published
2012-03-30
Section
Articole