BIO-TERRORISM – PRESENT THREAT FOR SECURITY

  • Filofteia REPEZ Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

Abstract

Terrorism is a war which is made in time of peace, a war without borders and without fronts, a war which is considered just by terrorist.Terrorism is a given fact, but, in the same time, a creation of human society and a creation of a thirsty man which is obsessed by power. What is unfair is that the terrorist activities of any kind affect the human being first. In order to achieve their goals, terrorists are waging a right battle from their point of view and make use of new weapons and technologies. Such weapon is the biological weapon, an invisible weapon, which is highly effective and dangerous. Bioterrorists made these weapons without effort, in their rooms with minimal costs. The reality of today shows that the fear of biological weapons exceeds the one of nuclear war. Based on hese aspects, the article aims to draw attention to an undeniable fact: bioterrorism is a present and serious threat for security.
Keywords: terrorism; bioterrorism; biological weapons; prevention;combat; security.

Author Biography

Filofteia REPEZ, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
A absolvit Şcoala Militară de ofiţeri activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, promoţia 1989, Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, promoţia 2001, Master în specializarea „Teoria şi exerciţiul funcţiei publice” la Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Master în specializarea „Puterea Executivă şi Administraţia Publică” la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică, Facultatea de Comandă şi Stat Major, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, promoţia 2007. Studii doctorale în domeniul ştiinţe militare şi informaţii (2010) şi studii postdoctorale în informaţii şi securitate naţională (2015). Este colonel conferenţiar universitar (şef de comisie) în cadrul Departamentului operaţii multinaţionale, studii strategice şi de securitate – Facultatea de Securitate şi Apărare/Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”. A publicat, până în prezent, numeroase articole şi lucrări de specialitate, printre care: Aspecte politice ale securităţii României (2010), Aspecte privind securitatea în America Latină – studiu (2013), Infrastructura teritorială şi dezvoltarea durabilă (prim autor, 2015), Protecţia mediului – necesitate, reglementare şi implementare (2016).

References

Cruceru Marin, Muresan Carmen, Bioterorismul si pandemiile - riscuri

majore de securitate în secolul al XXI-lea,

TOPFORM Publishing House, Bucharest, 2010.

Fendrihan Sergiu, Lăzureanu Cătălin, Prioteasa Cornelia, Bioterorismul,

Bioflux Publishing House, Cluj-Napoca, 2011.

Lloyd Andrew, Mathews Peter, Bioterorismul, flagelul mileniului III,

Hiparion Publishing House, Cluj-Napoca, 2002.

Păun Ludovic, Bioterorismul si armele biologice, Amaltea Publishing

House, Bucharest, 2003.

Simileanu Vasile, Conflictele asimetrice, TOP FORM Publishing House,

Bucharest, 2011.

Bioterorismul si armele biologice în lume, brosura S.R.I., accesibilă pe

pagina de internet www.sri.ro;

http://www.bioetica.ro/atdoc/RRBv5n4_2007_Ciureanu_RO.pdf

http://www.mae.ro/node/2018

http://www.ancex.ro/?pag=69

Published
2012-03-30
Section
Articole