ORGANIZED CRIME’S INFLUENCE ON NATIONAL AND EUROPEAN SECURITY

  • Laurenţiu ANGHEL General Inspectorate of Romanian Police

Abstract

The organized crime networks and organizations will extend their activities due to the chaos, corruption, misdoings and mishaps in applying control measures in areas that are not under surveillance and to the existence of global information, financial and transport networks. These will manifest in various forms, with small criminal entrepreneurs and movements for specific operations. The organized crime decreases national and European security.
Keywords: organized crime; corruption; informational networks; nationalsecurity.

Author Biography

Laurenţiu ANGHEL, General Inspectorate of Romanian Police
Născut la data 21.06.1984, în Bucureşti, Alexandru-Laurenţiu Anghel este absolvent al Academiei Tehnice Militare, Facultatea de Mecanică, promoţia 2009. Pregătirea academică şi-a completat-o prin absolvirea mai multor cursuri/studii universitare de masterat, stagii de pregătire. În prezent, urmează cursurile Școlii Doctorale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. De profesie inginer, își desfășoară activitatea, în calitate de ofiţer de poliţie, la Inspectoratul General al Poliţiei Române. Are o vastă activitate ştiinţifică, fiind autorul mai multor articole şi comunicări ştiinţifice, apărute la Editura Universităţii Naţionale de Apărare„Carol I”.

References

Bidu Ioan, Crima organizată transfrontalieră, ANI Publishing House,

Bucharest, 2004.

Cernea Silviu, CorupŃia, birocraŃia, directocraŃia si economia, Sedona

Publishing House, 1996.

Cioclei Valerian, Despre ambiguitatea conceptuală în materia criminalităŃii organizate, Lupta împotriva corupŃiei si

criminalităŃii organizate, Lumina Tipo Publishing House, Bucharest, 2001.

Ciocodei Valerian, Manual de criminologie, C.H. Beck Publishing House,

Bucharest, 2007.

Damian Miclea, Combaterea crimei organizate, M.A.I. Publishing House,

Damian Miclea, Cunoasterea crimei organizate, Pygmalion Publishing

House, Ploiesti, 2002.

Damian Miclea, HăŃisurile crimei organizate, Libra Publishing House,

Bucharest, 2001.

Glenny Misha, McMafia, Cartea Veche Publishing House, Bucharest, 2009.

Hedesiu Emil, Contracararea crimei organizate transfrontaliere, National

Defence University Publishing House, Bucharest,

Kely J. Robert, Natura crimei organizate si operaŃiunile ei specifice, SUA,

Koening Doreau Marguerite, Confruntarea dintre sistemul justiŃiei penale si

crima organizată în Statele Unite. Raport la

Colocviul preparator al AsociaŃiei InternaŃionale de Drept Penal, Egipt, 1977, in Revista InternaŃională de Drept Penal, vol. 69.

MateuŃ GheorghiŃă, Traficul de fiinŃe umane. Infractor. Victimă.

InfracŃiune, Alternative Sociale Publishing House, Iasi, 2005.

Moldovan Flavius Andrei, Criminalitatea transfrontalieră -factor de risc la

frontiera NATO si UE, "Balance of power and security environment", Volume I, Center for Strategic Studies for Defence and Security, "Carol I"

National Defence University, 17-18 November 2011,

Bucharest, 2011 University, 17-18 noiembrie 2011,

Bucuresti, 2011.

Nistoreanu Gh., Păun C, Criminologie, Europa Nova Publishing House,

Bucuresti, 1996.

Petrescu Stan, Antonescu Olimpiodor, Crima organizată între ameninŃare

si factor de risc, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei

Publishing House, Bucharest, 2008.

Rădulescu Sorin, Anomie, devianŃă si patologie, Hyperion XXI Publishing

House, Bucharest, 1991.

Rizea Marian, Dobra Marian, CorupŃia ameninŃare la adresa SecurităŃii

NaŃionale, ANI Publishing House, Bucharest, 2005.

Ronald D., Asmus Konstantin, Dimitrov Joerg, Forbrig, O nouă strategie

euroatlantică pentru regiunea Mării Negre, IRSI

Publishing House, Bucuresti, 2004. Sandu Florin,

Contrabanda - componentă a crimei organizate, Trei

Publishing House, Bucharest, 1997.

Sutherland E., White collar crime, Dryden Press Publishing House, New

York, 1949, Joossens Luk, International cigarette

trade and smuggling (www.idrc.ca).

www.facultate.regielive.ro/proiecte/drept/infractiuni_

specifîce_criminalitatii_organizate39493.html

www.facultate.regielive.ro/referate/criminologie/coruptia_si_crima_organiz

ata_ca_fenomene_sociale_nocive-51256.html

www.scribd.com/doc/14472600/Criminologie.

www.wikipedia.com.

Published
2012-03-30
Section
Articole